Termeni & Condiții

Ultima actualizare: 01 noiembrie 2017

Bun venit la iScan !

Vă mulțumim pentru utilizarea site-ului https://iscan.pro (Site-ul) și a produselor şi a serviciilor noastre (Serviciile).

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile prezentate aici. În cadrul prezentului document, cuvintele la singular includ pluralul și cuvintele la plural includ singularul.

Accesul/vizitarea/utilizarea acestui Site (și a aplicațiilor prezentate pe el) de către dumneavoastră se supune Termenilor si Condițiilor de utilizare (Termenii), semnifică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la aceștia și reprezinta întreaga înțelegere (Contractul) dintre părți.

Prin folosirea Serviciilor, declarați că aveți cel puțin 18 ani împliniți și vă asumați răspunderea că datele și informațiile furnizate de dumneavoastră sunt reale.

Dacă acționați în nume propriu, ca persoană fizică, sunteți de acord cu excluderea din cadrul legislativ aplicabil a dispozițiilor privitoare la protecția consumatorului, astfel cum este ea prevăzută în O.G.21/1992 și a celorlalte acte normative conexe/incidente.

Dacă acționați în numele sau pentru o persoană juridică, declarați că îndepliniți condițiile necesare pentru reprezentarea persoanei juridice respective, inclusiv că aveți acordul administratorului/directorului/etc. pentru angajarea în acest Contract.

În ambele situații aveți posibilitatea de a testa Serviciile înainte de a le comanda, prin intermediul conturilor Demo, astfel încât nu se acceptă cererile de rambursare a sumelor achitate.

Utilizarea Site-ului și a Serviciilor

Trebuie să respectaţi toate politicile puse la dispoziţie în cadrul Serviciilor și sunteţi de acord să utilizaţi acest Site si Serviciile asociate numai în scopuri legale, morale și nedefăimătoare.

Nu utilizaţi Serviciile în mod necorespunzător. De exemplu, nu încercaţi să influenţaţi Serviciile sau să le accesaţi în alt mod decât prin interfaţa şi prin instrucţiunile oferite de noi. Puteţi utiliza Serviciile numai conform legii în vigoare la momentul accesarii/utilizarii, iar obligația de cunoaștere a legii vă aparține în totalitate. Putem întrerupe sau înceta furnizarea Serviciilor către dvs. fără nici un fel de preaviz dacă nu respectaţi Termenii ori politicile noastre precum și în cazul în care investigăm un comportament suspectat ca fiind necorespunzător.

Nu încărcați, nu transmiteți și nu stocați materiale a căror deținere este interzisă prin lege (materiale pornografice. softuri de interceptare de orice fel, softuri destinate supravegherii sau înregistrării nelegale, materiale destinate falsificării de valori sau instrumentelor de plată electronice, etc). De asemenea, nu încărcați fișiere care conțin în mod explicit parole, coduri de acces sau alte asemenea date care pot asigura accesul în sisteme protejate. Folosiți în acest scop numai modulul Password Manager din platforma noastră.

În ceea ce priveşte utilizarea Serviciilor de către dvs., putem să vă trimitem anunţuri, mesaje administrative şi alte informaţii. Puteţi renunţa la unele dintre aceste comunicări.

Unele dintre Serviciile noastre sunt disponibile pe dispozitive mobile. Nu utilizați aceste Servicii într-un mod care vă distrage atenția și vă împiedică să respectați legislația rutieră și de siguranță.

Modificări aduse Termenilor

Ne rezervăm dreptul de a completa și de a modifica aceşti Termeni în orice moment, în scopul completării sau utilizării mai bune a Serviciilor. Versiunea în vigoare va fi cea publicată pe Site.

În situația în care modificarea Termenilor presupune o restricționare de orice fel a utilizării Serviciilor, veți primi o notificare pe email, la adresa folosită în momentul înregistrării.

Utilizarea Serviciilor după modificarea Termenilor echivalează cu acordul dumneavoastră. Prin urmare, este important să examinaţi în mod regulat prezentul Contract pentru a vă asigura că sunteţi informaţi cu privire la schimbări. Modificările aduse prezentului Contract vor deveni efective imediat după ce au fost postate, dar nu se vor aplica retroactiv.

Drepturi de Autor

Toate drepturile, inclusiv drepturile de autor şi drepturile asupra bazelor de date, cu privire la acest website, la conţinutul său si a programelor accesate prin intermediul sau, sunt licenţiate de către Smart IT SRL ori utilizate de Smart IT SRL în conformitate cu prevederile legale aplicabile si cu permisiunea deţinătorilor drepturilor de autor.

Utilizarea Serviciilor nu vă oferă niciun drept de proprietate intelectuală asupra acestora sau asupra conţinutului pe care îl accesaţi.

Nu aveţi dreptul de a copia, reproduce, republica, descărca, posta, emite sau transmite niciun fel de text, imagine, grafică, logo, ilustraţie, buton, simbol sau selecţia lor ori modul în care acestea sunt dispuse, nici codul-sursă ori programele asociate, pentru niciun scop public ori comercial.

Nu eliminaţi, nu ascundeţi şi nu modificaţi nicio menţiune legală afişată în cadrul sau împreună cu Serviciile. Nu aveţi dreptul de a adapta, modifica ori crea niciun material cu informaţiile conţinute în acest site.

Anumite Servicii vă permit să încărcați, să trimiteți, să stocați sau să primiți conținut. Vă păstrați toate drepturile de proprietate intelectuală deținute asupra conținutului respectiv. Pe scurt, tot ceea ce vă aparține rămâne în proprietatea dvs.

Asigurarea funcționării Serviciilor

În condițiile expuse mai sus asigurăm accesul la Servicii în proporție de 99.9% cu excepția perioadelor de întreținere a serverelor, de actualizare a softurilor sau remediere a defecțiunilor.

Totuși, dacă pentru utilizarea Serviciilor aveți nevoie de o Aprobare, un Aviz sau Autorizație, asigurați-vă că le dețineți în momentul accesării Serviciilor, obținerea acestora fiind în sarcina dvs.

Interzicerea cesiunii sau revânzării

Contractul și/sau Serviciile oferite de noi nu pot fi cesionate, vândute, închiriate sau înstrăinate în orice mod, permanent sau temporar, către o altă persoană fizică sau juridică ori entitate fără personalitate juridică.

Plata Serviciilor

Plata se va efectua în baza facturilor emise, în contul bancar indicat, în termen de 10 (zece) zile de la primire. Declarați că sunteți de acord cu primirea facturii în format electronic, la adresa de email folosită la înregistrare.

Suspendarea accesului pentru neplată

Nerespectarea obligației de plată poate atrage suspendarea accesului la Servicii pentru o perioadă maximă de 80 de zile de la scadență. După acest termen contul dvs. și datele conținute în el vor fi șterse, fără ca prin aceasta să se aducă atingere dreptului la recuperarea sumelor datorate.

Obligația de confidențialitate

Ne obligăm reciproc să asigurăm confidenţialitatea asupra tuturor aspectelor implicate de încheierea şi executarea prezentului Contract, cu excepţia cazurilor în care autorităţile competente din România solicită în scris furnizarea de informaţii.
În această situaţie, partea căreia i s-a adresat solicitarea se obligă să înştiinţeze cealaltă parte în scris, în termen de trei zile calendaristice de la primirea solicitării.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Reținem și stocăm datele dvs. personale, completate cu ocazia efectuării unei comenzi, numai în vederea emiterii facturilor precum și pentru a vă informa cu privire la Serviciile oferite. Vă asigurăm că aceste date sunt gestionate cu toată atenția necesară și că sunt păstrate în mod securizat, astfel încât nu pot fi accesate fără drept. De asemenea, angajații și/sau colaboratorii noștri sunt instruiți cu privire la modul de gestionare al acestor informații și sunt sub incidența unei politici de confidențialitate stricte.

Oricând, fără nici un fel de justificare, aveți dreptul de a solicita ștergerea tuturor datelor dvs. din sistemele noastre, prin simpla trimitere a unui email. Totuși, facturile emise (sau alte documente contabile) care conțin astfel de date nu pot fi șterse, fiind obligatorie păstrarea acestora între 5-10 ani.

Vă exprimați acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul folosirii Serviciilor, iar noi ne asumăm obligația de a proteja și folosi aceste date numai în scopul realizării prezentului Contract.

Limitarea și excluderea răspunderii contractuale

Situatiile de forță majora sau caz fortuit nu vor atrage răspunderea pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.
Vor fi asimilate cazului fortuit orice fel de măsuri ale autoritatilor române care duc la nefuncționarea Serviciilor, precum si situația dizolvării si/sau lichidării Furnizorului, dar numai în situația în care dizolvarea și/sau lichidarea nu se datorează unei neglijențe grave din partea noastră.

Ne obligăm reciproc să ne înștiințăm despre aceste situații în termen de 72 de ore de la apariția lor.

În cazul unui litigiu între dvs. şi orice alt Terţ,  înţelegeţi şi sunteţi de acord că nu avem obligația de a interveni.

Prin prezentul Acord, absolviţi Furnizorul, funcţionarii, angajaţii, agenţii şi succesorii lor în drepturi de plângeri, cereri şi prejudicii de orice natură, cunoscute sau necunoscute, previzibile şi imprevizibile, dezvăluite şi confidenţiale, care decurg din, sau sunt în orice fel legate de astfel de litigii şi/sau de aplicațiile oferite gratuit în cadrul Serviciilor.

Alte clauze

Prezentului Contract i se aplică legea română în vigoare la data accesării Serviciilor iar jurisdicția teritorială va aparține Curții de Apel din Alba-Iulia.

Dacă una sau mai multe prevederi ale acestui Contract vor fi declarate nule, ne obligăm reciproc să le înlocuim cu unele valide care corespund voinței inițiale, fără a se atrage nulitatea întregului Contract.

De asemenea, ne obligăm reciproc să interpretăm fiecare clauză în sensul în care poate produce efecte, în spiritul bunei-credințe și a unei bune colaborări.